Потенциално опасни и дори канцерогенни вещества като пестицида глифозад са открити в бебешки пелени за еднократна употреба във Франция. Правителството заяви, че производители и търговци трябва да отстранят от пазара рисковите субстанции до 15 дни.

Изследване на френската агенция по околна среда е засякло в еднократните пелени химически вещества над безопасните равнища. Констатирани са бутил-фенил метил-пропионал, използван в козметиката, някои ароматни въглеводороди и глифозат, прилаган срещу вредители в селското стопанство. Всички те представляват потенциална опасност. Няма непосредствен риск за детското здраве, но приоритет е да се вземат предпазни мерки, подчертаха властите.

Около 4000 еднократни пелени се използват през първите три години на детето, отбеляза френският контролен орган. Глифозад се продава в десетки страни, представители на Евросъюза не приемат, че има канцерогенно действие. Употребата му във Франция трябва да бъде прекратена до три години, но за фермерите се прави изключение при отсъствие на достатъчно надеждни алтернативи в земеделието.