На 19 септември се навършват 8 години от инцидента на ул. "Алабин" в София, при който 5-етажна сграда се срути и уби две млади жени в автомобила им. В края на май тази година делото отново беше спряно, след като един от свидетелите изчезна. Според...

На 19 септември се навършват 8 години от инцидента на ул. "Алабин" в София, при който 5-етажна сграда се срути и уби две млади жени в автомобила им. В края на май тази година делото отново беше спряно, след като един от свидетелите изчезна. Според експерти в страната все още масово се извършват опасни ремонти и преустройства в много етажните сгради. Те са без разрешение и нарушават цялостната конструкция на сградите.

В края на миналата седмица ви разказахме за най-честите незаконни ремонти, които се извършват в жилищните блокове. Това е основно остъкляването на балконите. То e незаконно ако не се направи след одобрението на общината, а в някои случаи се изисква и план от архитект. Това са допълнителни разходи и затова мнозина избират да направят ремонта по по-евтиния и незаконен начин, без разрешение. Остъклени балкони има практически в почти всеки жилищен блок в страната. Те не винаги са опасни, независимо дали ремонтът е извършен незаконно. Опасността идва от друго.

"Имаме ли един път възможност за остъкляване на дадения балкон - в голям процент от случаите това е свързано и с премахване на съответната междинна стена, която до този момент е била външна. Обикновено това са стени с прозорци. И така наречения брюстунг. Всеки, който е решил може да направи едно такова разширяване, дори да не му е заложено в тези документи, които са му дадени като разрешителни. Той счита, че това е неносеща част и го премахва", разказа председателян на Камарата  на инженерите в инвестиционното проектиране - София инж. Георги Кордов.

Подобни своеволни ремонти могат да бъдат изключително опасни, според експертите.

"Премахването на части от дадена външна стена, която има носещи функции не само за вертикални товари, а и за хоризонтални товари, каквито са земетресенията - той в една или друга степен довежда до редуциране на носещата способност на сградата. С нарушаване здравината на конструкцията сезастрашава живота на гражданите и обитателите", обясни инж. Кордов.

Именно, за да се избегнат трагични инциденти, инженерите настояват за промени в Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост. Целта е режимът за подобен тип ремонти да се превърне от либерален в ограничителен.

"В Италия също някои граждани се опитват да правят подобни незаконни ремонти, но те са малцина. Причината е, че контролните органи следят за подобни нарушения и взимат мерки веднага. Има много проблеми, свързани с управлението на етажната собственост в България. Това, което трябва да се направи е институциите реално да започнат да осъществяват контрол върху управлението и ремонтите на етажната собственост", смята президентът на Асоциация на управители на етажна собственост в България Марои Понте.

Справка в регистъра на Дирекцията за национален строителен контрол показва, че процентът на премахнатите остъклени балкони е нищожен. В момента инспекции за подобен тип незаконни ремонти се извършват само след сигнали на съседи.

В Холандия за многоетажните сгради отговарят професионални организации, които са еднакво независими както от собствениците на жилищата, така и от институциите, които осъществяват контрола. Обикновено при покупка на жилище в някоя сграда собствениците подписват договор, с който се съгласяват, че нямат право да извършват промени по вътрешната и външната част на сградата. Това се прави, за да се избегнат опасните ремонти. В България жилищните сгради могат да претърпят всевъзможни трансформации стига това да стане със съгласието на етажната собственост.