Затворени училища и препълнени болници заради опасно мръсен въздух в Скопие. Македонската столица е покрита почти непрекъснато с белезникава пелена и се превръща в един от най-замърсените градове в света.

В педиатричната болница в Скопие в края на януари над 100 деца са лекувани заради респираторни проблеми, свързани със замърсяването на въздуха. Най-малкото дете е на два месеца.

Проблемите се дължат на множество фактори: Скопие е с 500 000 жители, обграден от планини и се намира в котловина, в която замърсеният въздух се задържа. Автомобилният парк е остарял, промишлените предприятия функционират близо до града. През зимата индивидуалното отопление добавя своята доза фини прахови частици.

Според правителството това отопление на дърва, въглища, дори и на други горива, получени от отпадъци, има дял от една трета за токсичните емисии в града, в който само богатите квартали разполагат с централно отопление.

Безплатен обществен транспорт в Скопие заради мръсния въздух

Безплатен обществен транспорт в Скопие заради мръсния въздух

Общественият транспорт в град Скопие става безплатен от днес и това ще продължи докато не се понижи нивото на замърсяване на въздуха, съобщи на преско...

В проучване от 2018 г. ООН посочва, че над една трета от жителите в централната част на града се отопляват на дърва, със стари и замърсяващи въздуха отоплителни устройства.

Друга една трета от жителите използва като гориво материали, събрани от строежи или сметища, включително автомобилни гуми или пластмасови отпадъци.

През 2018 г. Световната здравна организация определи Скопие за столицата с най-замърсен въздух в Европа. Според СЗО това положение предизвиква преждевременната смърт на над 2500 души годишно в една страна с 2,1 милиона жители, в която други градове като Тетово и Куманово също са изправени пред този проблем.

В края на януари концентрацията на фини прахови частици достигна в Скопие 188 микрограма на кубичен метър в два последователни дни или почти четири пъти ежедневния праг на експозиция, препоръчван от СЗО.

Това ниво на замърсяване накара правителството да затвори училищата, да поиска прекъсване на работата на строежите и да въведе безплатен обществен транспорт, за да насърчи гражданите да оставят колата си в гаража.