След 50-годишна духовна изолация Македонската православна църква гледа с надежда към Българската. И очаква признание и регулиране на отношенията с останалите поместни църкви. Първата стъпка беше от македонска страна с писмо и готовност да признае Българската за своя църква-майка. Накрая Светият Синод реши да започне преговори с Македонската и останалите поместни православни църкви за установяването на канонически статут на Македонската православна църква. За целта се състави и комисия от митрополити. Какво казва църковното право и историята по този дългогодишен казус - вижте в репортерския поглед на Милена Кирова.