Как децата на България възприемат историята? Вълнуват ли ги българските традиции и обичаи? Кой е отговорен за възпитаването на патриотизма у тях и достатъчно ли са часовете по история в училище? Отговорите през очите на един учител и психолог, вижте в следващия репортаж.

Смирение и родолюбие. На това трябва да се учат децата в училище. Материалът обаче е много, а часовете не достигат. А тези, които има по програма - не се харесват от децата, казва учителят Петър Здравков.

Петър Здравков, учител по история: Когато един човек познава своята история, няма начин да не заобича, няма как да бъде негативно настроен към това, което се случва. За жалост, обществото не възприема добре българската история - или се преувеличава, или се омаловажава, което наистина за смирение тук не можем да говорим.

А интересът към историята и родолюбието могат да се постигнат, само ако едно дете ги открие у дома, в семейството си, при най-близките.

Елена Кърпачева, училищен психолог: Един училищен психолог може да помогне по-скоро индиректно за тази любов към историята, като препоръчва на родителите да разказват на децата първо като едни леки приказки, след това вече материята става по-сложна и задълбочена, тогава децата имат интерес към историята, получават този интерес.

А когато едно дете отиде на място, свързано с историята и се потопи в атмосферата на събитието, то вече познава живота от „онова време“ и личностите. Една от възможностите децата да опознаят България и нейната история са интерактивните методи в училище. Те ще са полезни и за тези, които не могат да посетят местата и събитията, свързани с българското.