Гости в предаването "Още от деня" бяха председателят на Съвета на Институт за пазарна икономика Красен Станчев и Георги Христов, член на Сдружение "Солидарна България", Национален координатор на Европейска гражданска инициатива "STOP TTIP". Двамата коментираха положителното и отрицателното от споразумението СЕТА.

По думите на Красен Станчев говореното на БСП по темата СЕТА е с цел да изземе националистическата реторика от Атака и подобни на нея партии.

Той обясни, че негативен списък в една страна се прави с цел да бъде улеснен малкият бизнес не толкова в Канада, колкото в ЕС. "Канада е суровинен придатък на ЕС. За България непреките ефекти ще бъдат преди всичко за автомоболната индустрия".

Според Георги Христов това е политически казус, защото това не е търговско споразумение, а политическо. Той подчерта, че СЕТА е лошо споразумение, което няма да донесе никакви ползи за България. " Икономическите ползи от това споразумение ще бъдат в рамките на статистическата грешка". Това е политически натиск да се осигурят права на едни корпорации, за да може те да се намесват както в законодателния процес чрез регулаторното сътрудничество, така и да им се улесни достъпа до арбитражи.