В София се проведе Великият магистрален съвет на Ордена на рицарите тамплиери. На срещата участваха 22 държави предимно от Европа. Решенията, които бяха взети на съвета са свързани с две основни теми: Достъпът на чиста питейна вода и борбата срещу тероризма.

В миналото рицарите са имали мечове. Днес организацията "Орденът на тамплиерите на Йерусалим" има специален консултативен статут към ООН и е член на Международното бюро за мир.

ген. Патрик Рей, велик Майстор на ордена:
Нашата основна задача, нашият основен фокус е да помогнем на мигрантите да се върнат в родните си земи. През последните 10 години, нашият фокус върху Близкия Изток се промени, защото ние направихме възможно подобряването на разбирателството между различните религии.
д-р Марсел де Пичиото, оперативен ръководител на ордена:
"През тези няколко дни в София взехме няколко много важни решения. Едното е свързано с нашата дейност насочена срещу тероризма, а друга е за достъпа до чиста вода. Тези две идеи вървят заедно, защото липсата на водата е причина за различни кризи, както и тероризма.
Ръководителят на организацията в България Румен Ралчев уточни, че Орденът на рицарите тамплиери не е тайна организация.

Румен Ралчев, велик приорат на България:

Нашите приоритети са обърнати към подрастващото поколение, в частност към децата, които са в училищна възраст. Стартирахме различни видове програми през годините. "Млад рицар", обединявахме деца с отличен успех.

На великия магистрален съвет на Ордена в София бяха приети и официално новите две държави членки - Русия и Украйна.