Глоба до 5 000 лв може да бъде наложена на влогъра Слави Панайотов, който преди дни организира в социалните мрежи масово изкачване на връх Мусала.

В похода са участвали около 1 500 души, които преминали през територия, където е забранено струпването на много хора.

Преди началото на похода, влогърът е получил отказ за провеждане на масовото мероприятие от Дирекцията на Националния парк "Рила".

От там обясниха още, че по време на изкачването организаторът е получил устно предупреждение от охраната, че ще му бъде съставен протокол, но е отказал да подпише документите.