Днес в 17 ч. изтече срокът за приемането на документите за участие в процедурата за избор.

В Съвета за електронни медии своите концепции са подали, по реда на приемане на документите:

  • Сашо Йовков
  • Никола Тодоров
  • Кръстю Вапцаров
  • Явор Симов
  • Сашо Диков
  • Радостслав Главчев
  • Емил Кошлуков
  • Стоил Рошкев

До 1 юли трябва да станат ясни имената на допуснатите до изслушването, което ще се проведе на 3 и 4 юли.

На 5 юли ще бъде избран новият генерален директор на БНТ.