Преброени са гласовете в 319 от 382 района, за напускане са 51,6 %, за оставане, 48,4 %. Избирателната активност е над 71 процента.

Тази новина доведе до още по-голям срив в курса на британската лира на борсовите пазари. Тя падна до най-ниското си равнище от 1985 година насам.

Вижте прякото включване на Влади Велев от Лондон.