Националната компания "Железопътна инфраструктура" ще осигури средства за реализиране на мащабния проект, който предвижда жп линиите в Пловдив да бъдат повдигнати на естакада. Това ще реши огромния градски проблем, заради който в районите около прелезите се образуват задръствания от автомобили.

Пловдив

В момента се изчаква да влязат в сила подробните устройствени планове. Има техническо проектиране, а в края на 2019-а година може да започне изграждането на жп мост, коментира кметът на града Иван Тотев.

По проекта се предвижда изграждане на жп естакада и нов двупътен железопътен мост над река Марица, както и 3 двупътни жп надлеза и два пешеходни подлеза. Заложено е също изграждането на шумозаглушителни огради в зоните с жилищно застрояване, а в индустриалните зони са предвидени предпазни огради. Стойността на проекта е около 225 милиона лева.