Как да се работи с децата със синдром на Даун - техниките на специалистите и собствения си опит предава на български родители Натали Хейл. Статистиката сочи, че в България годишно се раждат около 100 деца със специални потребности.

Експертът в сферата на деца със синдром на Даун Натали Хейл пристига в България. Нейната роля е да предаде основните методи и техники за работа с деца със специални потребности на техните родители, учители и специалисти. Синдромът на Даун е сложно генетично състояние и се изразява в забавено и затруднено развитие на организма. Статистиката сочи, че в България годишно се раждат около 100 деца със специални потребности.

Натали Хейл е иновативен учител и родител на пораснал син със синдром на Даун. По време на семинара "Всеки може да чете", тя предава основните обучителни техники, събрани от световните специалисти и най-вече от нейния личен опит.

Натали Хейл, иновативен учител и родител на пораснал син със синдром на Даун: "Аз имам 32-годишен син със синдром на Даун. Когато той беше на 5, аз разбрах, че е редно той да започне да чете и да се обучава, но през през 90-те години все още не съществуваха техники за обучение на деца със специални потребности. Но сега през 2017-та година очакванията са, че всяко дете трябва да се научи да чете.
Натали Хейл, иновативен учител и родител на пораснал син със синдром на Даун: "Основният метод е "Първо минаваме през сърцето, за да обучаваме мозъка! Каквото и да накараме да четат децата със специални потребности, то трябва да бъде нещо, което обичат."
Учителите трябва да бъдат тренирани, за да знаят какви методи да използват, но на много от учителите в България им се налага сами да се обучават, за да успеят да се квалифицират за работа с деца със забавено развитие.
Диана Илиева-логопед и ресурсен учител: "Нямаме достатъчно информация как да работим, или ако имаме информацията, по-скоро не е на практично ниво.
Тони Маринова, председател на сдружение на "Родители на деца със синдром на Даун" и майка на дете със синдром на Даун: "Основните неща - база, информация и повече помощ за самите учители. Не е въпрос само на желание да се справиш с едно дете с проблем в клас, това е въпрос на възможности.

Децата със специални потребности и тяхното обучение са грижа на цялото общество. Специалистите и родителите определено трябва да знаят основните техники за работа с деца с проблеми в развитието, но всички ние, като общество не бива да забравяме толерантното отношение към тях и да ги приобщаваме към обща среда, защото "Всеки може да чете".