Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември догодина става 165, 25 лв., реши парламентът с приети на второ четене текстове от бюджета на ДОО за 2017 г.

От 1 януари до 30 юни най-ниската пенсия остава както и досега от 161,38 лв.

Депутатите гласуваха от началото на следващата година процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула да е 1,126 вместо досегашния 1,1 на сто. Не се прие текстът на АБВ той да е 1,2 процента.

Догодина се запазва и максималният осигурителен доход от 2600 лв.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. са: до 5400 лв. - 460 лв.; от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.; от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.; над 7500 лв. - 600 лв.;

Минималната осигурителна вноска за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв.

Пленарната зала отхвърли предложението на АБВ за 3000 лв. максимален осигурителен доход.