Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент от 9.00 ч. на 12 септември 2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър Първи" номер 1. Това реши ЦИК на свое заседание.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 17.00 ч. на 21 септември 2016 г. Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 17.00 ч. на 1 октомври 2016 г. Регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите приключва на 26 септември.

Централната избирателна комисия ще приема документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката всеки ден от 19.09.2016 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър Първи" номер 1, съобщиха от ЦИК. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 17.00 ч. на 4.10.2016 г. (32 дни преди изборния ден). На следващия ден чрез жребий се определят поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати.

До 21 септември Комисията трябва да определи условията и реда за провеждането на предизборната кампания, условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната. На 16 септември Комисията, въз основа на информацията от МВнР, обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в дипломатическите и консулски представителства.

Един месец преди изборите избирателната комисия утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината за избор на президент и вицепрезидент, както и бюлетината за референдума, който ще се проведе също на 6 ноември. На 7 октомври се открива предизборната кампания и продължава до 24 часа на 4 ноември. Това са датите за начало и край и на информационно-разяснителната кампания за референдума, който ще се проведе заедно с изборите.

Денят за размисъл е 5 ноември, а изборният ден и денят за провеждане на националния референдум - 6 ноември, започва в 7.00 часа. Оповестяването на резултати от социологически проучвания може да започне след 20 часа на 6 ноември. ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната, но не по-късно от 21 часа на 6 ноември.

Веднага след приключване на изборите Секционните избирателни комисии преброяват гласовете за кандидатските листи и изготвят протокол с резултата от гласуването, който предават на Районните избирателни комисии. СИК имат ангажимент да обявят на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол, веднага след изготвянето на документа за проведения избор и за референдума.

До 20 часа на 8 ноември ЦИК трябва да обяви резултатите от гласуването и да обяви имената на избраните президент и вицепрезидент. Обявяването на резултатите от референдума е със срок до 5 дни след приключване на гласуването.