От АБВ се обявиха за оптимизация на броя на областите в България и на техните функциии.

Мотивът е, че сегашното административно-териториално деление не отговаря на потребностите на хората.

От общо 265 общини в страната, само 9 са с население над 100 000 души съобщиха от ръководството на партията.

"С голяма загриженост констатираме, че държавата практически е с разрушена структура", посочи председателят на АБВ Румен Петков.

Румен Петков, председател на АБВ: И то разрушена структура с цената на грубо погазване на законите. Ние имаме повече от 150 села, в които няма нито един жител, имаме повече от 1000, в които населението е от 1 до 50 човека и имаме няколко десетки общини, които са извън всякакви законови изисквания. Този извод, че държавата е с разрушена структура, се потвърждава от всички административни законодателни стъпки и действия, включително изборния процес.