Българите и румънците от днес имат право на свободно придвижване, работа и усядане в Швейцария. Всички права, които са валидни за останалите държави в Европейския съюз, ще бъдат в сила и в Конфедерацията. Преди 10 години там беше прието ограничително решение, което се отнасяше само до гражданите на България и Румъния, което предвиждаше преходен период до пълноправното третиране с останалите европейски граждани.

Вентилираща клауза, така в Швейцария е известно решението, което ограничаваше българите и румънците. То беше прието през 2009-та, с 10 годишен преходен период, който изтече и повече не може да се продължава. Така от днес гражданите на нашите две страни могат да пътуват и да се установяват, както останалите притежатели на европейски паспорти. Условието е да имат работа или да разполагат с достатъчно финансови средства, за да се издържат.

Швейцарците отхвърлиха инициативата, популярна като "крави с рога"

Швейцарците отхвърлиха инициативата, популярна като "крави с рога"

Три референдума в Швейцария днес фокусираха световното внимание - за рогата на националното животно - кравата, за надмощието на местните разпоредби на...

Поради високия стандарт в Конфедерацията тези средства трябва да са доста по-сериозни в сравнение с парите, необходими за преживяване в съседните на Швейцария държави от Европейския съюз. Конфедерацията, която не е член на общността от 28-те е подписала редица документи за приравняване на правата на гражданите. Вследствие на националистическа кампания преди 10 години, в която българите и румънците бяха представени на големи плакати като гарвани, с референдум беше наложено ограничителното решение. След присъединяването на Хърватия към Европейския съюз то също беше приложено и остава в сила.