От днес Европейският съюз живее на кредит от природата. Това означава, че жителите на Стария континент потребяват и консумират природни ресурси много по-бързо, отколкото те могат да се възстановят.

Това се казва в доклад на две големи международни компании за опазване на природата и борба с климатичните промени. Според проучването, ако хората по света потребяват природните блага като средностатистическия европеец, то ще бъдат нужни 2,8 планети като Земята, за да може това потребление да бъде задоволено.

Според експертите изход от кризата има, но мерки като намаляване на вредните емисии и ориентиране към възобновяеми източници на електроенергия, трябва да бъдат взети спешно.

Днес Ирландия стана втората държава, след Великобритания, чийто парламент обяви извънредно положение заради климатичните промени.