Отделението остана затворено близо седмица заради повреда на техниката, която вече е отстранена. Заради аварийния ремонт всички пациенти бяха насочвани към съседни градове. В отделението очакват обещаните 180 000 лв. за ново оборудване.

Видин

Те са за хемодиализни апарати, легла и водоочистваща система. Очакват се и резултатите от проверката на "Медицински одит", която започна след смъртта на 50-годишен мъж, подлежащ на хемодиализа.