От днес седмокласниците могат да получат служебните си бележки за положените изпити от националнато външно оценяване.

Това ще става в училището, в което до момента е учил седмокласникът. След получаване на служебната бележка с оценките от изпитите и свидетелството за завършен 7. клас се подават заявленията за първо класиране. Срокът е от 20 до 26 юни. Заявлението може да се подаде онлайн или на хартиен носител в училищата гнезда.