Съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. беше променен минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст. От началото на месецa той е 200 лв.

С нови размери ще бъдат и пенсиите, чиито минимални размери се определят като процент от минималния размер. Така при отпуснатите пари за непълен осигурителен стаж минимумът ще е 170 лв., а при наследствените - 150 лв. Промяна има и при минималните размери на личните пенсии за инвалидност. Долната граница за общо заболяване ще е между 170 и 230 лв., а за тези, отпуснати след трудова злополука или професионална болестq между 200 и 250 лв.

Изплащат пенсиите от 9 октомври, най-ниските ще са с нов минимален размер

Изплащат пенсиите от 9 октомври, най-ниските ще са с нов минимален размер

Изплащането на пенсиите за месец октомври ще започне на 9 октомври (понеделник) и ще приключи на 20 октомври (петък) 2017 г. Съгласно Закона за бюджет...