Ако увеличената цена на газа предизвика инфлация, от КНСБ ще започнат преговори за повишение на заплатите, каза във Велико Търново президентът на синдиката Пламен Димитров. Според него, решението на енергийният регулатор за шоковото поскъпване на синьото гориво не е нито целесъобразно, нито разумно. Нормалното поведение било комисията да излиза пред обществото и обяснява причината за увеличението, а не да го задържа.

Велико Търново

Пламен Димитров - президент на КНСБ: Ако мине пет процента инфлацията, благодарение на увеличението на газа в следващите един-два месеца. Ще започнем да настояваме, там където имаме наши организации, в тези около 2 хиляди предприятия, фирми учреждения, болници, защото там има колективни трудови договори, да започнат конкретни преговори за компенсация на този ръст на инфлацията, който е непредвидим.