32 от всичките 51 висши училища ще приемат кандидат-студенти в различни специалности и направления с резултата от матурата по български език и литература.Същевременно днес министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се срещна със Съвета на ректорите. От министерството предлагат да се намали приема на студенти в някои специалности, но в същото време да има целеви средства за висшите училища, които развиват нови перспективни направления. При финансирането на университети ще се имат предвид и региона, в който се намират. Така висши училища от региони, които се развиват икономически по-трудно през последните години ще получат подкрепа. На съвета не е гласувано решение обаче дали промените да станат тази или следващата академична година.

проф. Николай Денков - служебен министър на образованието и науката: Орязването на приема е така, че да доведе до 60-62 % субсидиран от държавата прием спрямо завършващите ученици през съответната година. За нас това е един дял, който за момента е разумен. Не се намалява средно еднакво навсякъде. Всъщност има много места, в които субсидирания прием се увеличава, но има други места, където се намалява съществено и това са местата, където реализацията на студентите е много ниска - 20-30 %.