За висока лавинна опасност в планините, отново предупреждават от Спасителната служба на БЧК. Най-сериозна е опасността в Пирин, защото там е паднал най-много сняг, придружен със силен вятър. По склоновете има големи снегонавявания, което предполага вероятност от предизвикване на лавина при навлизане дори само от един скиор в тези участъци. Възможно е да паднат и спонтанни лавини.