Историята на СДС влиза в Държавния архив. На церемония на "Раковски" 134 , от СДС днес дариха големия си масив документи на Държавната агенция "Архиви". Това стана след постъпило писмо за предоставяне на папките на първата демократична партия у нас след промените, за съхранение и дигитализиране в институцията за опазване на архивите.

Протоколи от заседания на СДС, снимки, кореспонденция с регионални структури и с други партии и организации - от 1989 до 2009 година - вече за изследователите ще е достъпен целият този архив.

Румен Христов - председател на СДС: За нас фактът, че той се иска, предвид на това, че има голям интерес към него, означава, че СДС е партия, която твори история, партия, която е направила страшно много неща за България и от тая гледна точка интересът към това, което се е свършило през годините и е документирано, е голям.

Безценен извор за съвременната българска история - така определи архива на СДС председателят на Държавната агенция "Архиви". Още повече на фона на малкото материали, по които можеше досега да бъде реконструирана историята на прехода.

доц. Михаил Груев - председател на Държавна агенция "Архиви": Бих поканил изследователи, журналисти, всеки, който има интерес към историята на СДС от ранните години, пък и въобще има интерес към историята на българския преход след Нова година да заповяда в читалня №100 централния държавен архив, за да се запознае с тези документи.

Архивът на СДС е 33 линейни метра. Лист по лист това е с размерите на 10-етажен блок. И извън историята и миналото - от СДС заявиха, че те продължават да бъдат автентичната десница.