Общинските съветници от ВМРО в Столичния общински съвет внасят доклад, който предвижда отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца в София.

Предложението е за първо дете да се дават 200 лева, за второ - 500, а за трето 1300 лева. Условието е родителите да имат средно образование. За по-висока степен на образование, еднократната помощ да бъде по-висока, предлагат от ВМРО.

Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО: Предлагаме един дифeренциран модел, който Столична община да въведе, а надяваме се и Народното събрание да откликне също и това да се превърне в модел на национална политика за цялата територия на страната, в която колкото по-голям е броят на децата и колкото е по-високо като степен е образованието на родителите, толкова по-висока еднократна помощ да се изплаща. Нашите калкулации показват, че за София на годишна база ще са необходими 6 милиона.