За 26-ти пореден път хората от Европа, Близкия Изток и Централна Азия ще могат да се насладят на чудото на миграцията на птиците. Това ще се случи по време на Европейските дни на птиците.

Милиони мигриращи птици ще напуснат Европа, отправяйки се към местата си за зимуване в Африка. По време на миграцията птиците преодоляват хиляди километри и преминават през много опасности, с които са осеяни техните въздушни маршрути.

За отбелязването на Европейските дни на птиците през 2019 година 41 партньорски организации, сред които и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), от 41 държави, част от мрежата на BirdLife International в Европа, Близкият Изток и Централна Азия, ще организират различни мероприятия за широката общественост – наблюдения на птици, презентации за застрашените видове и техните миграци, екскурзии, кръгли маси и др. Както всяка година BirdLife International ще води статистика за броя на хората, които ще се включат в различните инициативи и за видовете и броя на птиците, които те са наблюдавали. Европейските дни на птиците 2019 г. ще се проведат на 5 и 6 октомври.

В България Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), като партньор на BirdLife International, организира събития в шест града в страната – Свищов, Гоце Делчев, Шабла, Бургас, Козлодуй и Пловдив.