26 септември е Европейски ден на езиците. Отбелязва се вече шеста година и се чества езиковото разнообразие в Европа. На континента се говорят над 200 езика от над 800 милиона европейци.

24 езика, включително и българският, са обявени за официални в Европейския съюз. Насърчаване на културното и езиковото многообразие, както и стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици е една от целите на днешния ден.