Общото събрание на Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура във Варна реши да дари паричната си награда от ВСС на „Българската Коледа“. Сумата от 1300 лева за колектива на Окръжния следствен отдел е гласувана от Прокурорската колегия на ВСС за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи и добри професионални резултати.

Варна

В района на Апелативната прокуратура във Варна с награда за професионални успехи е отличен и колективът на Районната прокуратура в Кубрат. До месец юли тази година там работеше само един прокурор – районният прокурор Пламен Пенчев. От юли насам в Районната прокуратура в Кубрат вече има и втори прокурор.

Вижте повече за кампанията Българската Коледа