Съвместна проверка на "Напоителни системи" и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за нарушения при ползването на водите, установи 29 нерегламентирани отклонения от язовир "Дяково", чрез които е ползвана вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до язовира. 25 от отклоненията вече са запечатани.

Водата от язовир "Дяково" се използва за питейни нужди на населението в село Яхиново, част от град Дупница, както и в някои населени места в община Бобов дол.

Марио Михов, управител на "Напоителни системи" ЕАД , клон "Струма - Места": Като беше министър Димитров на място констатирахме, че 90 л хващаме вода на водохващането, в язовира постъпваха 15 л, което значи че 75 л се губят по съоръжението. Външна фирма засне съоръжението ултразвуково, чакаме доклада официално, но вчера след края на работния ден ни уведомиха, че над 90% от водата влиза в язовира, което е в резултат на предприетите мерки и мисля, че хората трябва да са спокойни, че вода в язовира за питейно-битови има за години напред и напрежение не трябва да съществува.
Защо предприятия са черпили нерегламентирано вода от три язовира

Защо предприятия са черпили нерегламентирано вода от три язовира

Съвместни проверки на служители на "Напоителни системи" ЕАД и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за нарушения при ползването на водите от...