Древна крепост на над 3 000 години беше открита от археолози край Златоград. Укреплението е от времето на Троя и Микена и е едно от първите доказателства, че древна Тракия е била част от критско-микенската култура, приета за първата цивилизация в Европа. Учените предполагат, че зад крепостните стени се крие град от времето на легендарните Ахил, Хектор и Одисей.

Археологическата експедиция проучваше тракийска царска резиденция от 4-5-и век преди Новата ера, когато случайно попада на крепост, по-стара с близо хиляда години. Стените са изградени от огромни камъни с тегло над 5 тона. Това е така наречения циклопски градеж, с него са построени древните Троя, Микена и Тиринт.

Преди близо 50 години академик Александър Фол пръв изказва хипотезата, че Тракия е била част от прочутата Критско-Микенска цивилизация. Сега археолозите имат доказателство за това.

Проф. Николай Овчаров: Става дума за едно от първите свидетелства за така наречената Микенска Тракия. Резиденция от преди 3000, 3200 години. Крепостната стена, на която попаднахме, както и керамика, която излезе, действително говорят за периода на Троянската война.

Зад крепостната стена се крие царски некропол, светилище и укрепен замък. Проучени са две сгради с представителни функции и светилище. Районът е изпълнен с каменни олтари, предполага се, че има и град на над три хиляди години. Експедицията се финансира за пета поредна година от Ареалния етнографски музей в Златоград.

Александър Митушев, управител на Ареален етнографски комплекс Златоград: Това, което сме си поставили за цел, е да помогнем на науката, и разбира се, да можем да популяризираме региона с археологическите обекти, които ще могат да се посещават от местните жители, гостите и туристите.

Проучванията ще продължат през следващата година.