Неизвестна досега за широката общественост снимка на Васил Левски са открили в архива в Истанбул специалисти от Националния музей „Васил Левски". Османските архиви пазят и други документи за съдебния процес срещу Апостола на свободата. Подробности за откритието ще направят днес изследователите Виктор Комбов и Дора Чаушева.