Във Варна по време на мащабните улични ремонти е разкрит незаконен колектор, който излива битови води в дъждовната канализация, съобщи областният управител Стоян Пасев. Извършителите не могат да бъдат установени, но се очаква след спирането му водата, която през Шокаровия канал се излива в морето, да стане по-чиста. Така Офицерският плаж отново да може да използва през лятото.

Вижте репортажа на Светлана Ганчева и Неделчо Чавдаров.

Варна