Откриха новата сграда на Целодневна детска градина „Мир“ във Варна. Вече 60 деца ще могат да посещават заведението, което се намира в центъра на града. За удобство на малчуганите има изграден физкултурен салон, нови спални със занимални, площадка с детски уреди за игра.

Варна

Досега местата в Целодневната детска градина „Мир“ бяха 30. След изграждането на новата сграда вече стават 60.

Елена Стефанова – директор на Целодневна детска градина 13 „Мир“ във Варна
„За първи път децата ще разполагат с музикално-физкултурен салон, където ще могат да спортуват и където ще се провеждат най-хубавите празници в града.“

Изграждането на новата сграда е част от програмата на общината за обновяване на образователната инфраструктура във Варна.

Иван Портних – кмет на Варна
„Три детски градини, седем училища, две гимназии ще бъдат изцяло обновени с бюджет от над 25 милиона лева. Целта ни е малките варненци да имат възможността да се обучават в най-добрите условия. С много последователни усилия на практика решихме огромния проблем с дефицита на места в детските градини.“

От Общината имат амбицията да увеличат и местата в детските ясли, като се отчете необходимостта за всеки район. На 5 май започва приемът на документи за детските градини във Варна. Освен на място документите може да се подават и онлайн за улеснение на родителите и за прозрачност при записванията.