Жителите на пловдивския ромски квартал Столипиново ще бъдат стимулирани да си плащат редовно здравните осигуровки и да посещават допълнително часове по български език. Затова ще помагат екипите на двата нови центъра - образователен и здравен, които заработиха в квартала. Изграждането им е със средства на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Пловдив

В медицинския център, децата и неосигурените пациенти от квартала ще могат да ползват безплатен първичен преглед при гинеколог, педиатър, специалист по вътрешни болести . Медиците се опитват да сложат край и на проблема със семейното планиране и ражданията в ранна детска възраст.

Д-р Джехан Сюлейман, гинеколог: Намаля се, но не е изчезнало. Даже скоро имахме една, която не е навършила 13 години, но е бременна. Слагаме и спирали, ако има желаещи, за да няма излишни аборти.

Специалистите разчитат на здравни медиатори, които убеждават хората да посещават центъра. Те съветват пациентите редовно да си плащат осигуровките.

Сашо Димитров: Аз в момента нямам осигуровки и аз. Един преглед струва 30-35 лева.
Гюлизар Садък, здравен медиатор: По-добре е да си платят осигуровките. Има напредък, защото сме ги придружавали до НАП. Доверяват ми се тъй като съм от квартала и ме познават.

Едни от най-големите пропуски в обучението на децата от Столипиново са в часовете по български език и литература. Затова в новия образователен център ще има допълнителни уроци по български.

Ирина Файон, ръководител на програма "Здраве и образование за всички": Тук се говори варианти на турски, премесен с ромски и децата до четвърти клас често дори не говорят добре български. Ние се опитваме с тези занимания да ги хванем отрано и естествено да отидат в десегрегирани училища след като знаят по-добре езика.

Новият образователен център ще развива и талантите на децата от квартала.