В Плевен беше открит Център за деца с аутизъм за Северна България. Това е първият извънстоличен център и трети в страната, който ще работи с деца аутисти.

Плевен

Изграден е от две неправителствени организации в сграда, предоставена безвъзмездно от Община Плевен. Ремонтът на част от сградата и преоборудването е извършено за няколко месеца, изцяло със средства от дарители.

Чрез световнопризнатия метод на приложен поведенчески анализ - 10 специалисти ще осигуряват индивидуални консултации. До момента в плевенския център са записани 22 деца.

В бъдеще се предвиждат и терапии за възрастни, както и места за по-дълъг престой. Приобщаващото образование продължава да бъде един от основните приоритети, каза при откриването зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката: В България в общообразователните училища и детски градини има над 22 000 деца, за Плевен числото е 800. И това продължава да бъде наистина едно от най-сериозните предизвикателства - да направим така, че децата с увреждания и с различни затруднения да могат да намерят своето място в българската образователна система по начин, който да отговаря на високи стандарти, да има отношение към достойнството на техните семейства. И, разбира се, да бъде в подкрепа и на българските учители, за които също тази ситуация е нова.