Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес модернизираната ВиК мрежа на Сопот. Инвестицията е в размер на над 27 милиона лева и бе реализирана по проект, финансиран от оперативната програма Околна среда 2007-2013.

След построяването на пречиствателната станция в града, изграждането на водопреносната и канализационна мрежа бе втория етап от мащабния проект, който общината успя да реализира само за година.

Реконструкцията и рехабилитацията на амортизираната ВиК мрежа на града, която е изградена през 60-те години на миналия век, започна в началото на 2014-та. Благодарение на инвестицията жителите вече ще имат по-добро качество на питейната вода и ще се намалят загубите в мрежата.

Сопот