Открит урок по "Асансьорна безопасност" се проведе за първи път в столичното 125-о средно училище "Боян Пенев". Основните правила за безопасно пътуване с асансьор, ескалатор и подвижни пътеки усвоиха около 80 ученици от 3-ти и 6-и клас.

София

Урокът е организиран Фондация "Асансьорна безопасност" с подкрепата на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор и има за цел да запознае подрастващите с рисковете от неправилното използване на асансьор.

Йоана, 10 години: "Трябва да знаем да внимаваме, да не бързаме, да изчакваме."

Лекторите на открия урок разясниха и най-рисковите моменти при използване на товароподемната машина.

Емануела Фролошка, учредител и изпълнителен директор на Фондация "Асансьорна безопасност": "Една от много често срещаните ситуации, това е насилственото отваряне и затваряне на вратите. Особено от деца. Това е една изключително забавна игра за всички, което не е добро, защото понякога може да се случи така, че една игра да завърши с фатални последствия."

Училищното ръководство също подкрепя идеята, защото разказът от първо лице прави силно впечатление на учениците.

Венелина Николова, зам.-директор на 125 СУ "Боян Пенев": "Едно е учителят да разкаже как се ползват асансьорите, друго е да го разкаже асансьорният техник."
Петър Горновски, председател на Държавната агенция метеорологичен и технически надзор /ДАМТ/: "За нас като орган, надзираващ и контролиращ всички фирми поддържащи и надзираващи асансьорите в страната, е много важно и третата страна - тези, които използват асансьорите, да познават правилата за тяхното използване."

Откритите уроци ще продължат и в училища от други големи градове.