На този етап няма притеснение относно снабдяването с вода за питейно-битови нужди за населените места в района. Това показва съвместна проверка на „Напоителни системи" и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район", извършена във връзка с нарушения при ползването на водите от язовир "Дяково".

Водата от язовир „Дяково" се използва за питейно-битови нужди в няколко населени места от общините Бобов дол и Дупница, както и от част от жителите на село Яхиново.

Проверката на "Напоителни системи" и Басейнова дирекция е установила, че в много частни имоти водата се ползва незаконно и за промишлени нужди.

Марио Михов, управител на „Напоителни системи" ЕАД, клон "Струма - Места": Външна фирма засне съоръжението ултразвуково, чакаме доклада официално, но вчера след края на работния ден ни уведомиха, че над 90% от водата влиза в язовира, което е в резултат на предприетите мерки и мисля, че хората трябва да са спокойни, че вода в язовира за питейно-битови нужди има за години напред.

За нерегламентирано използване на вода от язовира са проверени и 4-те ВЕЦ-а в района, като при част от тях са установени нарушения.

инж. Радослав Георгиев - директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район": За всички нарушения, които сме установили и можем да докажем виновно поведение на ползвателите, ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. За работата на двата ВЕЦ-а - в Мало село и в Дяково, вече актове са направени.

Глобите, наложени на нарушителите, са в размер от 2000 до 10 000 лева.