Правителството открива процедура за предоставяне на концесия на морския плаж "Слънчев бряг-централен" в община Несебър, като целта е обезопасяване и предоставяне на услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесията. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

© Архив

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е 1 393 210 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.

Концесионерът на морския плаж ще бъде определен в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решението за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж, допълват от МС.

Съгласно друго решение, правителството приема отправеното от концесионера "Вени-М" ЕООД предложение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев бряг-централен" в община Несебър, сключен през 2002 г., добавят от правителствената пресслужба.