Чешма в памет на донорите на органи откриват днес в София. Паметникът е изграден в новата градинка при Окръжна болница. Идеята за чешмата е на Стефан Тамбуев - първият български пациент, на когото е направена двустранна белодробна трансплантация.

Стефан Тамбуев - председател на "Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация": Това е паметник на донора, който заедно с това има и характер на чешма, защото водата е израз на живот и приемственост.

Портал, който среща живота и смъртта. Това символизира формата на чешмата.

Стефан Тамбуев: Две струи вода, които се събират в общо корито надолу. Това е онази приемственост между донор и приемник, защото тук говорим за подаряване на живот.

Стефан Тамбуев диша с дробовете на друг човек след трансплантация във Виена. Казва, че с поставянето на чешмата иска да насърчи донорството на органи. В момента България е на последно място по брой донори на 1 млн. души население в Европа.

Стефан Тамбуев: Ние имаме в момента донор и половина на милион население. Това ще рече 3 донора на два милиона. Един донор спасява 7 човешки живота.


За последните две седмици трима пациенти са починали в очакване на белодробна трансплантация. В същото време стана ясно, че България е получила отказ от всички европейски страни да извършват белодробни трансплантации на български пациенти.

Стефан Тамбуев: След едни много добре уредени отношения се оказа, че ги разбихме и създадохме едни много лошо уредени отношения с институциите Евротрансплант и клиниката във Виена, която извършва тези трансплантации.
В момента сме поставени пред едно ново изискване от страна на Европа. Тоест искат 10 донора на един милион население. С една дума - от България те искат 70 донора на година.

Сега Министерството на здравеопазването планира да започне да извършва белодробните трансплантации у нас. Според Стефан Танбуев, за да се реши проблемът, трябва да бъде създадена национална програма.

Стефан Тамбуев: Идването на чужди екипи, които да трансплантират у нас не е лошо като идея. Напротив, много добра идея е, но проблемът няма да се реши. Нито единият, нито другият, докато ние не създадем една национална програма по отношение на трансплантациите. Тя трябва да обхване донорство. Трябва да обхване трансплантации в предтрансплантационен период, в следтрансплантационен период. В нея трябва да се изрази критерият за необходимост от съответна техника като ниво на техника, с която трябва да разполагат съответните хирургии.

Резултати ще бъдат постигнати и ако се работи за насърчаване донорството на органи, категоричен е председателят на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация. Следващата чешма в памет на донорите, която ще бъде изградена по тяхна инициатива ще е в Пловдив.

Проблемът с белодробните трансплантации - има ли решение за чакащите?

Проблемът с белодробните трансплантации - има ли решение за чакащите?

Трима души починаха през последните 2 седмици, докато чакат трансплантацията, която държавата не може да им осигури. У нас такива трансплантации не се...