Българската академия на науките връчи почетното звание Доктор хонорис на президента на Санкт-Петербургския държавен университет професор Людмила Вербицкая.

Отличието се дава за нейната многообразна дейност със съществен принос за развитието на научния и културен диалог между учените на България и Русия. Отличието връчи председателят на БАН академик Стефан Воденичаров. След награждаването проф. Вербицкая изнесе и лекция за динамичните промени на езика.

Акад. проф. д.ф.н. Людмила Вербицкая - президент на Руската академия по образование: "Аз не само виждам връзката между образованието и науката, а се стремя да я реализирам в своята работа. Ние се стремим да научим на първо място нашите студенти да мислят, да разсъждават, да изказват собствено мнение. Към това е насочено и образованието в по-горните курсове".