Отново беше отложено делото по иска за обявяване в ликвидация на застрахователната компания "Олимпик". Третото заседание в Окръжния съд на Никозия премина в разгорещени изказвания и спор между адвокатите на застрахователния надзор, гаранционния фонд и временния ликвидатор, от една страна, и на възразяващите кредитори, от друга.

Втори кредитор има възражения по процедурата за ликвидация. Адвокатите оспориха, тъй като срокът за подаване на възражения е изтекъл на 16 октомври. Съдията все пак допусна внасянето на молбата за влизане в съдебната процедура. Дали тя се приема ще стане ясно на следващото заседание, насрочено за 2 ноември, съобщи БНР.