По настояване на прокуратурата Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Пловдив обяви за нищожно разрешението за строеж, издадено на собствениците на тютюневия склад на ул. „Одрин" 8 в града. На 6 март тази година те започнаха да разрушават сградата, която е паметник на културата.

Пловдив

Разпореждането за нищожност на практика отменя строителното разрешение за изграждане на хотел на мястото на тютюневия склад, което беше подписано от главния архитект на Пловдив - Румен Русев и издадено на управителя на фирмата - собственик Георги Бранеков. Прокуратурата повдигна обвинения и на двамата за допуснати десетки нарушения на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство, както и за липсата на задължителното съгласуване с министерство на културата.

В момента складът е обезопасен, но не е укрепен, тъй като се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Припомняме ви, че министъра на културата подписа заповед за възстановяване на сградата в едногодишен срок. Общината отдели повече от 100 000 лева за укрепване на склада, тъй като собствениците отказаха да го направят. Те обаче ще поемат разходите след приключване на строителните дейности.