От 17 юли отпада разрешителният режим за превоз на пътници и товари между България и Черна гора. Това става по силата на подписана днес спогодба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министъра на транспорта и морските въпроси на Черна гора Осман Нуркович.

© БГНЕС

„Това е нов подход, който от 2018 г. се прилага, но с тази Спогодба даваме начало на новата правна рамка и регулация. Това ще доведе до интензифициране на товарите и пътниците. Стокообменът между страните бележи значителен прогрес, само през 2018 г. той е около 40%“, заяви министър Желязков.

Колегата му Осман Нуркович отбеляза, че със споразумението се преодоляват редица препятствия и бариери, които имаше преди това.

Попитан дали либерализацията на транспортния пазар в Черна гора няма да стане предпоставка за трудова емиграция при неблагоприятни условия у нас, Росен Желязков отговори, че няма да насърчава, но няма и да пречат на хората да избират къде да работят.