Отпадъци с неустановен произход откриха край Гълъбово при проверка на прокуратурата.

Вчера в сграда на площадка „Брикетопроизводство", в землището на село Обручище, която е отдадена под наем на търговско дружество в Гълъбово, е установено, че са управлявани отпадъци от разнородни материали, с неустановен вид и произход, не по установения ред. С това е била създадена опасност за живота и здравето на хората, както и за околната среда.

Към момента се проверяват всички версии и се установява вида, количеството и произхода на установените отпадъци, както и основанията за съхранението и управлението им. Срокът за разследване е два месеца.