Европейският парламент одобри 100 милиона евро допълнителни средства за научноизследователските програми на Европейския съюз. Ще бъдат отпуснати 80 милиона евро за "Хоризонт 2020", както и 20 милиона евро за младежката мобилност по програма "Еразъм+"

Джон Хауарт - евродепутат: Днес ние одобрихме допълнително отпускане на средства специално за две европейски програми, повече от всички други. Еразъм + ще получи 20 милиона евро, поради големия интерес на европейските студенти. Програмата "Хоризонт 2020" ще получи 80 милиона, средства с които ще бъде финансирани изследвания и технологии за борбата с климатичните промени.