Получените оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" ще бъдат отворени днес, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отварянето на офертите ще е от 11.00 часа в зала 3 на Министерството.