Те се намират в район, в който текат ремонтни дейности. Строителство там върви от около четири месеца. Как се обезопасява този строеж?

Цялата територия на парка е един голям строителен обект, обясни ръководителят на проекта Стоян Йорданов. Поради факта, че продължителността на ремонта е една година, е взето решение да не се затваря целия парк, за да може гражданите да го ползват.

Решено е да бъдат заградени участъците, в които се извършват строителните работи и местата, от които техниката излиза и влиза от обекта. По отношение на шахтите, той обясни, че в момента се изгражда нова канализация и има много шахти, които временно са затворени с бетонни павета и дървени плоскости. Поръчани са и се чака доставка на временни капаци.

Стоян Йорданов: Малко е рисковано, но не можем да оградим целия парк. Надявам се в най-скоро време да се сложат новите капаци, които да обезопасят тези шахти.

Вижте целия разговор във видеото.