Пещерата „Бисерна" край Шумен, която близо 40 години беше затворена, вече е достъпна за туристи. Природната забележителност ще може да се види два пъти годишно - през пролетта и през есента, за по около два месеца. Ограниченията са заради колониите от прилепи, които обитават пещерата.

Шумен

Пещерата се нарича „Бисерна", защото капките вода върху образуванията блестят като бисери. Художественото осветление придава различни отблясъци на красивите карстови форми. Пещерата е на 3 500 000 години, дълга е 2700 метра и е на две нива - в долното е реката, а в горната галерия са причудливите природни форми.

Ирина Павлова, ПП „Шуменско плато" : Тук се намираме в голямата зала, която ние от „Шуменско плато" нарекохме Тронната зала, защото наистина е най-красивата. Това е нашият пещерен замък и пещерен град, до него е тронът на пещерния цар и трапезата, на която всички пещерни обитатели биха могли да пируват.

Туристическият преход е 800 метра. Природата е изваяла от карста и водата чудни сталактити, сталакмити и сталактони с форми на завеса, кораб, ботаническа градина.

Георги Георгиев, посетител: Като дете съм израснал около Шуменското плато, но за първи път влизам... и възможността да фантазирам върху природните образувания е най-ценното за мене.
Соня Ангелова, посетител: Подземната река, тъй като не много пещери имат подземна река. Тя е емблематична и разбира се всички красиви образувания.

„Бисерна" е открита през 1928 г. от френския географ Жан-Дени Барбие дю Бокаж. Тя се намира западно от Шумен на 404 метра надморска височина. Температурата в нея е 11 градуса, а влажността 100%.