В Благоевград с палатков лагер хората с увреждания ще протестират. Те настояват за цялостна реформа. Палатковият лагер ще продължи до 5-ти август. Освен в Благоевград, протест ще има и в Кюстендил.

Борислав Лазаров, председател на Регионалния съюз на слепите - Благоевград: В нашата изява искаме да покажем, че тези хора са реални, че зад нас стоят хиляди хора с увреждания и нашите искания, които са поставени от лидерите, участващи в групата, която коментира нещата на ниво Министерски съвет би трябвало да се приемат, за да могат този ограничен ресурс, който разполага нашата страна относно социалните дейности да може да бъде разпределен по-справедливо.
Борислав Лазаров, председател на Регионалния съюз на слепите - Благоевград: Ние искаме конкретно да се приемат два закона и тези закони да бъдат приети преди приемането на бюджета на държавата и това са законите за хората с увреждания и закона за социалните услуги. Това са двата закона, които са ключови и исканията ни са в тези закони нещата да бъдат така направени, че да бъдат със задължителна форма, тоест финансово обезпечени. Да не бъдат в пожелателна форма, както в годините назад.